Tiiviysmittaus

Kuva tiiviysmittauksestaTiiviysmittaus/tiiveysmittaus; yhtä kaikki, kyse on rakennuksen ulkovaipan tiiviyden selvittämisessä, jotta saadaan aikaan laadukas ja energiatehokas rakennus, jossa ei veto vaivaa ja ulkovaippa toimii kuten on suunniteltu.

Tiiviysmittauksia teemme uusiin ja vanhoihin rakennuksiin. Rakentamisvaiheessa, kun höyrynsulku on asennettu kokonaisuudessaan on suositeltavaa suorittaa tiiviysmittaus ja lämpökuvaus ennen ulkoseinien sisäpuolista levyttämistä. Tämä siksi että mahdolliset vuotokohdat on tällöin helppo paikallistaa ja korjata ilman suurempia purkutöitä. Joustavilla aikatauluilla emme ole rakennusporukan jaloissa vaan mittaus voidaan sopia vaikka ilta-aikaan tehtäväksi.

Vuotoilmamäärä ilmoitetaan numerona joka ilmoittaa vuotavan ilman määrän kuutioina 50 Pascalin paineessa, tunnin aikana, suunnittelemattomien ilmanvuotoreittien kautta per neliö (esim. vuotavat ikkunat/ovet, reiät höyrynsulussa).

Nykyinen vaatimus uusille rakennuksille ko. luvulle on 4 [m3/(h m2)].
Mikäli rakennusluvassa ilmanvuotoluku on määritetty arvoon 4 ei kohdetta ole välttämätön mitata ennen käyttöönottoa, mutta tämän luvun alittavat rakennukset tulee pääsääntöisesti mitata.

IV-kanavan tulppausTiiviysmittaukseen kuuluu seuraavat toimenpiteet:
-ulkovaipan pinta-alan laskenta (seinät, alapohja, yläpohja)
-mitattavan kohteen tilavuuden laskenta
-suunniteltujen ”ilmanvuotoreittien” tukkiminen mittauksen ajaksi (iv kanavat, hormi jne.)
-mittaus (yli- ja alipaineessa)
-raportointi kirjallisesti sisältäen mittauspöytäkirjan

Mittauksen yhteyteen voidaan liittää myös vuotopaikkojen etsintä esim. lämpökameralla. Näin saadaan paras hyöty mittauksesta. Pienetkin ilmavuodot tulevat selville kun mahdollisten vikojen etsintä suoritetaan 50 Pascalin alipaineessa.