Lämpökuvaus ja tiiviysmittaus

– Laadunvalvonta
– q50 ja n50-luvun mittaus
– Vuotojen paikallistaminen
– Painesuhteiden tarkistus
– Raportointi
– Viihtyvyyden paraneminen
– Lämpötekninen toiminta
– Talotekniikan toiminta