Kosteusmittaus / Pinnoittettavuusmittaus

Rakennusaikaisilla kosteusmittauksilla seurataan kuivumisolosuhteita sekä varmistetaan rakenteiden riittävä kuivuminen. Rakennustyömaalla kosteusmittauksia tehdään erityisesti niistä rakenteista, jotka päällystetään kosteusherkällä materiaalilla.

Ennen päällystystyöhön ryhtymistä alustana olevan materiaalin suhteellisen kosteuden on alitettava päällystemateriaalin edellyttämä raja-arvo.
Koska rakennusmateriaalien kuivumisnopeudet riippuvat monesta tekijästä, riittävä kuivuminen voidaan varmistaa vain mittaamalla.

Betonin suhteellisen kosteuden määrittämisen suoritamme RT-kortin 103333 mukaisesti.

GANN-pintakosteusmittariPintakosteudenosoittimet soveltuvat tilanteeseen, jossa rakenteista haetaan mahdollisia kosteampia kohtia. Nimensä mukaisesti laitteet määrittävät vain rakenteiden pintaosien ominaisuuksia (sähkön johtavuutta). Ne eivät pysty havainnoimaan syvemmällä rakenteessa olevaa kosteutta eivätkä ilmoita, missä rakennekerroksessa kosteutta on.

Pintakosteudenosoittimella ei voi määrittää todellisia kosteuspitoisuusarvoja / rakenteen päällystettävyyttä.

Luotettavimpia yleisesti käytössä olevia mittausmenetelmiä:

 

Porareikämittaus: Porareikämittauksen tulos saadaan 3 vuorokauden päästä toimenpiteen aloituksesta.

Näytepalamittaus:
Näytepalamittauksen tulos saadaan 12h tunnin kuluttua toimenpiteen aloittamisesta.

Porareikämittauksen vaatimukset:
– mitattavan rakenteen lämpötila 18-25oC
– tasainen lämpötila tasaantumisaikana
– lattialämmitys pois päältä viikko ennen mittauksen aloittamista
– rakenteen ja sen yläpuolisen ilman lämpötilaero <2oC

Näytepalamittauksen vaatimukset:
– lämpötila -20oC…+80oC
Näytepalamittaus on nopeampi ja olosuhteista riippumattomampi porareikämittaukseen verrattuna.

 

Käytämme kosteudenmittaukseen Vaisalan ja GANNin kalibroituja mittalaitteita.

Kosteusmittauksen hinta muodostuu monesta asiasta. Hintaan vaikuttavat kohteen etäisyys, mittapisteiden määrä ja mittaustapa.

Pyydä tarjous kosteusmittauksesta!