Putkistokuvaukset

Salaojien, viemäreiden ja muiden kanavien kuvaukset ja huollot kuuluvat toimenkuvaamme. Uusien rakennusten viemärikuvaukset jo ennen käyttöönottoa on suositeltavaa tehdä jotta mahdolliset tiivisteiden pullahdukset, halkeamat, painaumat ja muodonmuutokset huomataan ennen kanaviston käyttöä.
Putkistokamerassa on integroituna lähetin jonka avulla saadaan kamerapään sijainti paikannettua esimerkiksi lattian/maan alta. Tämä helpottaa vikakohdan korjaamista. Tukkeumien avaus ja huuhtelut voidaan suorittaa kuvauksen yhteydessä ja varmistamaan kanaviston toimivuus huuhtelun/avauksen jälkeen.
Kamerassa on mahdollisuus tallentaa kuvia ja videoita toiminnan aikana muistikortille ja nämä videot ja kuvat voidaan jakaa esimerkiksi sähköisenä linkkinä sähköpostin kautta asiakkaalle.

Alla video pätkä tukossa olevasta salaojaputkistosta, jossa juuret ovat tunkeutuneet kanavistoon aiheuttaen tukoksen. Putket alkavat tulvimaan nopeasti ja perustukset kastuvat jolloin kosteusvaurion riski on suuri.

Alla video samasta kohdasta. Tukos on poistettu suoralla suihkulla. Poiston jälkeen vielä huuhdellaan putkea ja poistetaan irtonainen aines pyörivällä suuttimella samalla varmistaen näkökontrollissa ettei vahingoiteta putken seinämää liialla paineella.